donderdag 13 mei 2010

De Scheveningse Badcourant

Scheveningse Badcourant
voorlopig zonder publicatie


door Hans Piët

Scheveningen - Met het mooie weer in aantocht ligt het voor de hand om een bezoek te brengen aan het scheveningse strand. De eerste vraag die opdoemt is echter: maar hoe tref ik het strand aan?
Reden voor deze vertwijfeling is de verbouwing van de boulevard, die samenhangt met de werkzaamheden rond het versterken van de kuststrook. In deze, economisch, barre tijden, zou je denken dat uitgevers vol vlijt aan de haal gaan met nieuwe ideeën, die worden aangeleverd. Niets blijkt minder waar. Zo werd mijn plan om een Scheveningse Badcourant in het leven te roepen, zonder veel woorden naar de prullenmand verwezen. Mogelijk dat er een stille afspraak is tussen uitgevers om de Scheveningsche Courant niet in de wielen te rijden.
Dat is een mooi en lofwaardig streven, maar de Scheveningse Badcourant is vooral bedoeld om de badgast te behagen. Hij verschijnt om die reden dan ook niet het hele jaar. De beste periode zou zijn vanaf 1 mei tot eind augustus. Dankzij de opknapbeurt van de badplaats en de reeks aan verkeerde beslissingen die inmiddels is genomen - zoals het eenrichtingsverkeer maken van de boulevard - zal de nieuwsgaring geen moeite kosten. Die feitenregen, in historisch perspectief beschouwd belangrijk, is echter slechts een klein onderdeel van het geheel. Vermaak is een heel belangrijk - mogelijk het belangrijkste - ingrediënt. De paar Duitse badgasten die nog komen, tevergeefs op zoek naar oude glorie verpakt in de verhalen van ouders die met veel plezier terugdenken aan de reisjes die ze in de zomerperiode naar Scheveningen maakten, moeten op hun wenken worden bediend. Om die reden zou het blad, in formaat gelijk aan de voormalige Kleine Posthoorn, in drie talen moeten worden geschreven. Naast het Nederlands is dat het Engels en Duits. Mooi zou zijn als taal en nieuwsfeit bij elkaar aansluiten. Er vanuit gaand dat Duitsers soms op andere waarden letten dan bijvoorbeeld Engelsen.

Fictie

Met de zonnebadende badgast voor ogen ligt het brengen van, wekelijks, een smakelijk stukje fictie voor de hand. Uiteindelijk kan Scheveningen zomaar het decor worden van een boeiende liefdesintrige. Met nog een stukje extra promotie voor de badplaats als gevolg. Maar, ook met slecht weer moet de gast niet hoeven aarzelen hoe de tijd door te brengen. Alle soorten van verpozen zouden dus hun weg naar de Scheveningse Badcourant moeten kunnen vinden, waarbij steeds opnieuw voor verrassende invalshoeken bij het schrijven wordt gekozen. Humor is er, mede, in de vorm van een badcartoon, terwijl snackbar, restaurant en strandtent op professionele wijze worden getoetst op het eten en drinken dat ze serveren. Met als uitkomst misschien wel een ‘De beste koffie wordt geschonken bij...’ als zinderende competitie.

Distributie

Eén uitgever fluisterde mij - geruststellend - toe, dat de kosten dit keer niet zouden gaan zitten in de distributie. Het blad zou namelijk middels mobiele standaards in allerlei Scheveningse bedrijven als - voor de handliggend: strandtenten – verkocht kunnen worden (voor 50 cent). Het mooist is natuurlijk als de advertentieopbrengsten genoeg zijn om hem gratis te verspreiden. Onzekere tijden doet uitgevers echter risico’s uitsluiten. En het starten van zo’n nieuw weekblad lijkt te ongewis. Want tsja, hoeveel verslaggevers zijn er bijvoorbeeld voor nodig?
Ach, misschien dat er volgend jaar betere tijden gloren en het idee van de Scheveningse Badcourant alsnog vorm krijgt. Feit blijft namelijk, dat het met een laptop niet zo goed toeven is in het zand.

© Haags Nieuws Bureau 2010